YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ
BİR TAŞINMAZI HİBE ETMEK İÇİN DEVİR İŞLEMLERİ
MİRASIN PAYLI MÜLKİYET OLARAK İNTİKALİ (MÜŞTEREK MÜLKİYET)
KİRA KONTRATINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR
KENDİ ÜZERİME TAPU KAYDI OLAN KONUTUMU SATMEK İSTİYORUM
İPOTEĞİN KALDIRILMASI
MİRASIN İNTİKALİ NASIL YAPILIR.KAÇ TÜRLÜ İNTİKAL İŞLEMİ VARDIR?
HER HANGİ BİR TAŞINMAZA AİT BİLGİYE ERİŞEBİLİRMİYİM?
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
EV ALMAK İSTİYORUM HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
MİRASIN ELBİRLİĞİ HALİNDE İNTİKALİ
EMLAK VERGİSİNDE ARA BEYANI

EMLAK VERGİSİNDE ARA BEYANI

►Genel beyan dışında bazı durumlarda emlak beyannamesi verilmesi gerekir. İlki genel beyan dönemi arasında yeni bir emlak vergisi beyannamesi verilmesini gerektiren sebepler, Emlak Vergisi Kanunun'da 'Vergi Değerini Tadil Eden Sebepler' başlığı altında sayılmıştır (EVK MD. 33).
►Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hallerinde emlak sahipleri bu değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği bütçe yılı içinde beyan edeceklerdir. Ancak bu değişiklikler bütçe yılının son üç ayı içinde meydana gelmişse beyanname, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde verilecektir.
►Vergi değerini tadil eden sebepler şunlardır;
►Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle ve sair sebeplerle tamamen veya kısmen harap olması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması,
►Bir binanın kullanılış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline dönüştürülmesi (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanılış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur),
►Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması,
►Arazinin fidanlandırılması ve ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi,
►Fidanlı, ağaçlı ve kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi,
►Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi,
►Tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,
►Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi,
►Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükelleflerin değişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir).
►Müteahhit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi,
►Beyanı tadil eden fiilin meydana geldiği yıl eski beyan üzerinden tahakkuk eden vergi ödenir. Beyanı tadil eden fiilin meydana geldiği yıl sonuna kadar verilecek emlak vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk edecek vergi izleyen yıldan itibaren ödenir.