YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ
BİR TAŞINMAZI HİBE ETMEK İÇİN DEVİR İŞLEMLERİ
MİRASIN PAYLI MÜLKİYET OLARAK İNTİKALİ (MÜŞTEREK MÜLKİYET)
KİRA KONTRATINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR
KENDİ ÜZERİME TAPU KAYDI OLAN KONUTUMU SATMEK İSTİYORUM
İPOTEĞİN KALDIRILMASI
MİRASIN İNTİKALİ NASIL YAPILIR.KAÇ TÜRLÜ İNTİKAL İŞLEMİ VARDIR?
HER HANGİ BİR TAŞINMAZA AİT BİLGİYE ERİŞEBİLİRMİYİM?
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
EV ALMAK İSTİYORUM HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
MİRASIN ELBİRLİĞİ HALİNDE İNTİKALİ
EMLAK VERGİSİNDE ARA BEYANI

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ NASIL OLMAKTADIR?
Yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de taşınmaz mal edinimi karşılıklılık ve kanuni kısıtlayıcı hükümlere uymak şartlarına bağlanmıştır. Gerçek kişilerin taşınmaz mal edinimi açısından karşılıklılık ilkesi sağlanıyorsa şahısların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri dışında kalmak şartıyla birlikte taşınmaz mal edinmelerine bir engel bulunmamaktadır.
Taşınmaz mal edinim talebinde bulunanların aşağıda yazılı olan belgelerle mahalli tapu sicil müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir:
1- Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2- Uyruğunda bulunduğu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet vesikalık fotoğraf,
3- İstemde bulunan kişi vekil ise, temsile ilişkin vekaletname ile temsilcinin fotoğraflı kimlik belgesi ve vesikalık fotoğraf, alıcılar açısından bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları temsil eden temsilcilerin fotoğraflı kimlik belgeleri, vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler.
Alınan harç konusunda yabancılarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında bir ayrım bulunmamaktadır. Alım-satım işlemlerinde taşınmaz malın bedelinin %3'ü kadar bir harç alınmaktadır. Ayrıca maktu olarak dönersermaye ücreti tahsil edilmektedir. Daha detaylı bilgilere sayfamızda yer almaktadır.

Daha Detaylı Bilgi İçin TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz