YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ
BİR TAŞINMAZI HİBE ETMEK İÇİN DEVİR İŞLEMLERİ
MİRASIN PAYLI MÜLKİYET OLARAK İNTİKALİ (MÜŞTEREK MÜLKİYET)
KİRA KONTRATINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR
KENDİ ÜZERİME TAPU KAYDI OLAN KONUTUMU SATMEK İSTİYORUM
İPOTEĞİN KALDIRILMASI
MİRASIN İNTİKALİ NASIL YAPILIR.KAÇ TÜRLÜ İNTİKAL İŞLEMİ VARDIR?
HER HANGİ BİR TAŞINMAZA AİT BİLGİYE ERİŞEBİLİRMİYİM?
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
EV ALMAK İSTİYORUM HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
MİRASIN ELBİRLİĞİ HALİNDE İNTİKALİ
EMLAK VERGİSİNDE ARA BEYANI

EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ

► Emlak vergisi beyannamesi belediyeye bir örnek olarak verilir. Ancak, mükelleflerin belediyeye verdikleri beyannamenin bir örneğini de kendilerinde muhafaza etmelerinde yarar vardır. Bu nedenle beyannamenin iki örnek olarak hazırlanması ve bir örneğinin belediyeye verilmesi, diğer örneğinin ise saklanması uygun olacaktır.
► Mükellefin durumuna göre aşağıda yazılı olan belgeler mükellefin beyanına eklenecektir.
► Beyanname vekil aracılığıyla veriliyorsa vekaletname örneği,
► İştirak halinde mülkiyette müşterek imzali tek beyanname veriliyorsa mükellefin tamamının soyadı, adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve adreslerini gösterir bir liste,
► Beyan edilen bina, arsa veya arazinin tasarrufu kısıtlanmışsa kısıtlılık durumunu gösterir belge.
► Beyannamenin belediyeye mükellef veya bir adamı tarafindan bizzat verilmesi mümkün olduğu gibi, posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi de mümkündür. Posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi halinde beyannamenin postaya verildiği tarih, beyannamenin belediyeye verilme tarihi olarak kabul edilir. Adi posta ile gönderilen beyannameler, belediye kayıtlarına girdiği tarihte belediyeye verilmiş sayılır.