YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ
BİR TAŞINMAZI HİBE ETMEK İÇİN DEVİR İŞLEMLERİ
MİRASIN PAYLI MÜLKİYET OLARAK İNTİKALİ (MÜŞTEREK MÜLKİYET)
KİRA KONTRATINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR
KENDİ ÜZERİME TAPU KAYDI OLAN KONUTUMU SATMEK İSTİYORUM
İPOTEĞİN KALDIRILMASI
MİRASIN İNTİKALİ NASIL YAPILIR.KAÇ TÜRLÜ İNTİKAL İŞLEMİ VARDIR?
HER HANGİ BİR TAŞINMAZA AİT BİLGİYE ERİŞEBİLİRMİYİM?
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
EV ALMAK İSTİYORUM HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
MİRASIN ELBİRLİĞİ HALİNDE İNTİKALİ
EMLAK VERGİSİNDE ARA BEYANI

KİRA KONTRATINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR

►Kiracı kiraladığı mecuru bir başkasına devir veya ciro edemez. Kısmen veya tamamen başkalarına kullandıramaz, kiraya veremez.
►Kiralanan, sözleşmede yazılmış olan kullanma şekli dışında kullanılamaz.
►Dairenin; elektrik, su, yakıt, çöp vergisi ayrıca Yönetim Giderleri ( ısıtma, kapıcı, genel temizlik ve aydınlatma vs. ) kiracı tarafından düzenli olarak ödenecektir. İlerde bu giderlerde meydana gelecek artışlar kiracı tarafından karşılanacaktır.
►Kiracı, binanın ana yapısındaki masraflara katılmayacak; bu gibi masraflar mal sahibi tarafından ödenecektir.
►Kiracı daireyi boyalı, doğramalar sağlam ve temiz olarak teslim almıştır. Tahliye halinde, mal sahibine aynı şekilde teslim edecektir.
►Kiracı, kullanma biçiminde apartman boşluğu, merdiven aralığı, kapı önü, vs. gibi yerlere herhangi bir şey koyamaz.
►Balkonları genel görünümü bozacak şekilde kullanamaz. Bina önünde veya otopark alanında başkalarını engelleyici araç ve gereç bırakamaz.
►Kiracı, kiralananın içinde veya dışında yalnız başına ilave ve tadilat yapamaz.
►İlave ve tadilata mutlak zaruret varsa kiralayanların veya vekillerinin yazılı muvafakatlarını almak şartı ile tüm masrafları ve giderleri kendisine ait olmak üzere yapabilir. Ancak kira sözleşmesinin bitiminde veya her ne sebepten olursa olsun tahliyede herhangi bir bedel talep etmeksizin tümünü kiralayanlara bırakır. Mal sahipleri arzu ederlerse mecuru eski haline getirtmekle mükelleftirler.
►Kiracı, kira dönemlerinin sonlarında kira aktini uzatmak istediği taktirde, her yeni dönem için zam yapmayı kabul etmeye ve kira bedelini belirlenen kadar arttırmakla, ödemekle yükümlüdür.
►Kira süresinin her ne suretle olursa olsun uzatılmasından kefil, kefaletinin devam edeceğini peşinen kabul eder.
►Kontratın sona ermesinden 30 gün evvel taraflar birbirlerine yazılı olarak ihbarda bulunmadıkları takdirde, kontrat kendiliğinden otomatik olarak ikinci sene için yenilenecektir.
►Kiracıdan depozit karşılığı olarak alınan miktar; evde herhangi bir hasar olmadığı veya kira, yönetim giderleri, çöp vergisi, elektrik, su, yakıt borcu kalmadığı taktirde geri iade edilmesi gerekmektedir.
►Kiracı, kira bedelini her ayın ilk 5 günü içinde belirlenen banka şubesinin mal sahibi adına kayıtlı hesabına yatıracaktır.
►Kira bedeli üzerinden herhangi bir nedenle kesinti yapılamaz. Yalnız bir aya ait kira alındı makbuzu, ondan önceki ayların kira bedellerinin ödenmiş olduğu anlamını taşımaz.
►Kira paralarından herhangi birisi zamanında ödenmediğinde, o döneme ait tüm kira bedellerinin hepsi birden talep edilecektir.
►Kiracı 1 ay zarfında elektrik, su saat mukavelesini üzerine geçirmek zorundadır. Yapılmaması sözleşmeye aykırılık teşkil eder.
►İş bu kira mukavelesinden doğan itilaflarda Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.